Festival team

Mirjana Mia Pećina – Direktorica festivala, suosnivač
mia@lot28studio.com

Stjepan Hundić – Umjetnički direktor festivala, suosnivač
stjepan@fantastic-zagreb.com

Vanja Vascarac – Koprogramer
vanja@fantastic-zagreb.com

Ivana Sansević – Odnosi s javnošću i medijima
press@fantastic-zagreb.com

Igor Popović – Izvršni direktor festivala
igor@fantastic-zagreb.com

Petra Tomašegović – Koordinatorica festivala
petra@fantastic-zagreb.com

Maja Žigić – Koordinator dostave svih materijala i filmova
maja@fantastic-zagreb.com

Nataša Radanović – Koordinator popratnih aktivnosti
natasa.radanovic@lot28studio.com

Adrijana Dejanovic – Koordinator hospitality
adrijana@fantastic-zagreb.com

Petra Čakarun – web, social networks
petra.cakarun@cnemus.com

Goorila d.o.o – guerilla promocije
berislav.pokupec@goorila-marketing.com